Actueel Actueel

« Terug

Hoe houdt u uw huis droog?

Hoe houdt u uw huis droog?

De zware regenbuien van deze zomer vragen actie van iedereen.  Huiseigenaren moeten zorgen voor drempels en goed werkende afvoerleidingen. Minder verharding en het benutten van tuinen en daken voor wateropvang helpen ook.
 
Drempels
De bouwregelgeving verplicht particuliere eigenaren om hun eigendom in bepaalde mate te 
beschermen tegen het binnendringen van water. Huizen en winkels moeten drempelvoorzieningen hebben om water tegen te houden. Kelders en laaggelegen garages vragen extra aandacht. 
 
Ontlastput en voorzieningen
Woningen die lozen op een gemengd riool moeten met een ontlastput of bladvanger overstromingen binnenshuis voorkomen. Bij delen van woningen die lager liggen dan de weg, zoals souterrains en 
ondergrondse garages, dienen sowieso bijzondere voorzieningen door de eigenaar worden getroffen. 
Borrelende toiletten en gootstenen duiden vaak op ontluchtingsproblemen in de afvoerleidingen. Ook dan moeten meestal aan het huis maatregelen worden genomen. 
Stichting RIONED heeft hierover een filmpje gemaakt.

Nieuwsoverzicht Nieuwsoverzicht

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!