Actueel Actueel

« Terug

Het riool gewaardeerd

Het riool gewaardeerd

Gebruiker waardeert de riolering met een 8

In het deelonderzoek ‘Het riool gewaardeerd' is een representatieve groep Nederlanders gevraagd naar hun kennis van en waardering voor de riolering. De gemiddelde Nederlander geeft de riolering in ons land een 8 en ervaart de kwaliteit ervan als vanzelfsprekend.

‘Het riool gewaardeerd' maakt duidelijk dat de gemiddelde Nederlander een hoge waardering heeft voor de functies en het kwaliteitsniveau van de riolering. Nederlanders zijn tevreden over de riolering, ondervinden weinig problemen en geven daarom het rapportcijfer 8. Mensen vinden het bovendien logisch en geen probleem als na een hevige bui soms regenwater op straat blijft staan.

 

Verantwoordelijkheid burgers en bedrijven

De gemiddelde Nederlander weet goed wat hij wel en niet door het riool mag spoelen, maar houdt zich daar helaas lang niet altijd aan. Ook is hij slechts mondjesmaat bereid om z'n tuin zo in te richten dat het riool bij hevige buien minder belast wordt. Hierdoor zijn de kosten voor de rioleringszorg hoger en de (water)overlast en milieuschade groter dan nodig. Ook bedrijven met veel dakoppervlak of verharde terreinen zouden zelf meer hemelwater ter plaatse moeten verwerken, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten lopen.

 

Praktische tips voor meer bewustwording

Gemeenten kunnen de grote tevredenheid over de riolering benutten om de bewustwording bij burgers en bedrijven te vergroten. Zij kunnen duidelijk maken wat mensen daadwerkelijk voor de riolering betalen en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een beter riool en milieu. Bijvoorbeeld door geen vet en doekjes door de wc te spoelen en de tuin niet helemaal te betegelen. Het rapport bevat enkele praktische aanbevelingen om de gemeenten en alle andere betrokkenen daarbij te helpen.


Nieuwsoverzicht Nieuwsoverzicht

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!