Naar content
Afbeelding
Terug

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater zie je nadat je hebt doorgespoeld niet meer terug. Dat is wel zo prettig. Maar waar blijft het eigenlijk? Hier lees je:

  • Wat afvalwater is
  • Waarom we afvalwater in buizen verzamelen
  • Dat het afvalwater naar de rioolwaterzuivering gaat

Afgesloten afvoer nodig

Afvalwater is het vieze water afkomstig van huishoudens en bedrijven. Het grootste deel van het afvalwater bestaat uit was- en douchewater en productiewater van bedrijven. In het afvalwater zitten ook de poep, plas en papier uit het toilet en etensresten uit de keuken. Afvalwater is dus vies. Niet alleen kan het stinken of vlekken maken, maar je kunt er ook ziek van worden. In onze poep zitten ziekteverwekkers die tot epidemieën kunnen leiden als we ze binnen krijgen. Al het afvalwater uit je toilet, douche en keuken loopt via de afgesloten leidingen in je huis naar een buis onder de weg. Zo voorkomen we dat mensen en dieren in contact komen met ziekteverwekkers.

Hoeveel water en afval voeren we af?

Sinds 2008 voert elk nieuw gebouw het afvalwater apart af van het regenwater. Bij oudere huizen stroomt vaak al het water door één buis naar het riool onder de weg. Afvalwater en regenwater wordt gemengd in een gemengd riool. Het afvalwater is in verhouding een kleine, constante stroom. Per persoon gebruiken we gemiddeld 125 liter drinkwater per dag. Dat is water waarmee we douchen, badderen, koken, (af)wassen en het toilet doorspoelen. En het water dat we drinken en aan de planten geven. Fabrieken, bedrijven en de landbouw gebruiken ook drinkwater. In totaal gebruiken we in Nederland gemiddeld per inwoner ongeveer 7500 liter drinkwater per dag, dat is 60 keer zoveel als we thuis gebruiken. Er belandt elk jaar ruim 80 miljoen kilogram afvalstoffen in het riool. Dat komt vanuit huizen en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld blad- en zwerfafval dat het riool inkomt.

Eerst schoonmaken, dan lozen

Image
Ons afvalwater stroomt via het riool naar een rioolwaterzuivering van het waterschap. In de rioolwaterzuivering wordt het vieze water schoner gemaakt. Sommige stoffen, zoals meststoffen, worden bijna helemaal verwijderd (ongeveer 85%). Na zuivering stroomt het schonere water naar het oppervlaktewater. Door het afvalwater te zuiveren komen minder afvalstoffen in het milieu terecht. Er zijn in Nederland ongeveer vierhonderd rioolwaterzuiveringen.